Noodmaatregelen voor gezelschappen van overheid i.v.m. corona

  • by

In verband met de coronacrisis heeft de overheid diverse maatregelen genomen. Wij hebben ze voor onze gezelschappen op een rij gezet:

Tijdelijke overbrugginsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO):

Het Kabinet heeft aangegeven zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf voort kunnen zetten, met een aanvullende inkomensondersteuning voor levensonderhoud, óf een lening voor bedrijfskapitaal tegen een lage rente. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Meer informatie:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS):

Bedrijfskapitaal voor ondernemers die directe schade ondervinden vanuit de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Gedupeerde ondernemers ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- om hun vaste lasten te kunnen blijven betalen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/togs

Verrruimde regeling voor krediet aanvraag:

Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij ‘rood mogen staan’, te verhogen. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus. Meer informatie:
https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/coronavirus-verruimde-bmkb-regeling-voor-ondernemers-versneld-open

Belastingdienst, uitstel van betaling belasting:
Bij de belastingdienst kun je vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020. Je kunt bijzonder uitstel van betaling aanvragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw).

Let op!  Doe aangifte en wacht tot je een (naheffings)aanslag hebt ontvangen. Pas dan kan je bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Je kunt deze uitstel via een online formulier aanvragen: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/hoe-vraag-ik-voor-3-maanden-bijzonder-uitstel-van-betaling-aan-vanwege-de-coronacrisis

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden te kort. Je kan ook voor een langere periode uitstel aanvragen. Dit kan tot nu toe alleen per brief en niet met een online formulier. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

Stuur je verzoek om uitstel met motivering naar: Belastingdienst, Postbus 100, 6400 AC Heerlen
Stuur dit verzoek pas nadat je aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen.

Belastingdienst, wijzigen voorlopige aanslag 2020:
Verwacht je een lagere winst door de uitbraak van corona? En betaal je nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kan je je voorlopige aanslag wijzigen, zodat je direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor je inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijg je het verschil terugbetaald. Voor de inkomstenbelasting wijzig je dit via mijnbelastingdienst.nl.

Belastingdienst, verlaging rente invorderingsrente en belastingrente:
De belastingdienst  verlaagt tijdelijk de invorderingsrente en de belastingrente.
– Invorderingsrente; als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.
– Belastingrente; de belastingdienst rekent belastingrente als zij een aanslag te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente verlagen wij ook tijdelijk naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Belastingdienst, inkomstenbelasting middelen:
Dit is geen coronamaatregel, maar deze mogelijkheid bestond altijd al. De tip is wellicht wat voorbarig, maar als je inkomsten voor 2020 veel lager zijn dan in voorgaande jaren  kun je de belasting middelen met de jaren er voor. Van drie aangesloten jaren tel je de inkomsten bij elkaar op dan deel je ze door 3. Over het gemiddeld inkomen bereken je opnieuw belasting. Is het totaal van de nieuwe belastingbedragen lager dan van de oude belastingbedragen? En is het verschil groter dan € 545? Dan kan je belasting terugkrijgen. Meer informatie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/werk_en_inkomen/bijzondere_situaties/middeling_sterk_wisselende_inkomens/hoe_werkt_middeling

Stichting 155- Help een bedrijf:

Het kosteloos nationaal hulploket voor ondernemers van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Je kunt daar informeren of je in aanmerking komt voor acute hulp.