Impresariaat Uit de Kunst

Impresariaat Uit de Kunst (IUDK) is het langst bestaande gespecialiseerde impresariaat in schoolvoorstellingen voor Primair- en Voortgezet Onderwijs. Wij selecteren de muziek-, dans- en theatervoorstellingen, op thema, doelgroep, schooltype en leeftijdsgroepen, maar bovenal op kwaliteit en geschiktheid.

De bij IUDK aangesloten artiesten en gezelschappen hebben een passie  om voor de doelgroepen ‘kinderen’ en ‘jongeren’ op te treden.

IUDK bemiddelt in voorstellingen en projecten in een kunsteducatieve omgeving (school, theater, museum etc), en is matchmaker tussen artiest/gezelschap en afnemer (school, bemiddelaar, gemeente, Provinciale Instelling). Jaarlijks organiseert IUDK in de maand januari de tweedaagse Etalagedagen.

Kijk voor ons aanbod op onze website.