Brief afnemers

Beste Cultuuraanbieder, Programmeur, Cultuurcoördinator,

De afgelopen periode is ook bij ons ingeslagen als een bom. We hebben sinds 13 maart veel contact gehad met iedereen in het veld. We hebben alle zorgen geïnventariseerd bij onze gezelschappen en collega impresariaten. Ook hebben we met velen van jullie contact gehad, om te bekijken hoe we de noodmaatregelen vorm gaan geven binnen de lopende afspraken/overeenkomsten. Landelijke gezondheid en veiligheid staan voorop, maar wij vragen ook uw aandacht voor de huidige situatie die wij als een directe bedreiging voor onze geliefde branche van jeugdtheater en cultuureducatie zien.

Met de Vereniging Jeugd Impresariaten hebben we nauw overleg gevoerd om tot eenduidige richtlijnen te komen inzake de annuleringen van voorstellingen door noodmaatregelen opgelegd vanuit de overheid. Deze richtlijnen worden ondersteund door onze vereniging bestaande uit: STT-produkties, Theaterbureau Het Verteltheater, Impresariaat Uit de Kunst, Theaterbureau Frijns & Buro Bannink.
Deze richtlijnen zijn mede ondertekend door STIP Theaterproducties, Theater in School, Theaterbureau Frontaal, De Stilte en Van Engelenburg Theaterproducties.

Richtlijnen opvangen noodmaatregelen

Verplaatsen
a) Indien mogelijk gaan we alle voorstellingen die gepland stonden voor de periode van 12 maart tot 1 juni 2020 (kosteloos) verplaatsen. b) Voorkeursperiode voor schoolvoorstellingen juni of september met uitloop tot december 2020.
c) Vrije voorstellingen bij voorkeur verplaatsen binnen 2020.
d) Indien de speelperiode van het gezelschap dit toelaat kan er in 2021 worden ingehaald. Dit kan niet in alle gevallen kosteloos.
e) We realiseren ons, met het oog op capaciteit bij scholen en theaters, en de al geplande programmering voor het volgende seizoen, dat er een limiet aan verplaatsen zit.

Annulering vanuit opdrachtgever of theater zonder inhaalmogelijkheid
a) We streven naar een reële vergoeding conform de contractuele financiële afspraak. Minus vervallende dagkosten (evt. aanvullende reis- en verblijfkosten of auteursrecht)
b) We leveren daar waar kan maatwerk, gebaseerd op beschikbare budgetten bij afnemers. Dit maatwerk is per impresariaat en gezelschap verschillend.

Gezien huidige maatregelen vanuit de overheid en fondsen gaan we ervan uit dat:
a) Overheden (gemeentes & fondsen) niet korten op basis van prestatienormen (aantal activiteiten, bezoekersaantallen en ratio publiek versus subsidieinkomsten.
b) Alle programmeringsbudgetten voor seizoen 2019-2020 gewaarborgd blijven.
c) Alle geoormerkte cultuureducatie budgetten worden ingezet voor betaling van geplande activiteiten.
d) Indien betaling voor activiteiten nog bij derden ligt (scholen) dat deze ook verplicht worden geoormerkte gelden te gebruiken voor vergoeding van kosten.
e) Het opvangen van schade door gederfde inkomsten voor cultuurinstellingen en scholen gevestigd in een vaste gemeente of provincie mogelijk is, waarbij dit voor tourende gezelschappen (zonder structurele subsidies) nagenoeg onmogelijk is.

Verder willen wij iedereen tegemoetkomen door
a) Indien gewenst, activiteiten die verplaatst worden naar 2020 of 2021 te factureren in huidig seizoen of schooljaar.
b) Indien een voorstelling geannuleerd wordt, kunnen wij desgewenst divers materiaal aanleveren zoals registraties en lesbrieven zodat scholen of publiek alsnog van deze of andere voorstellingen kunnen genieten.

Voor iedereen en voor elk segment in onze sector is dit een onzekere periode, waar we geen van allen eerder mee te maken hebben gehad. Daar zijn we ons terdege van bewust. Wij doen alles binnen onze macht om alle partijen tegemoet te komen en zo snel mogelijk tot oplossingen te komen. Hierdoor komt er een extra grote verantwoordelijkheid bij ons impresariaten te liggen. We zullen te alle tijden handelen vanuit de noodzaak onze sector, de gezelschappen, de culturele instellingen en onze eigen bedrijven staande te houden in tijden van crisis. De belangen van deze drie partijen zijn soms strijdig maar vanuit maatwerk en betrokkenheid hopen we tot passende oplossingen te komen.

Ter ondersteuning van dit voorstel gaan we onze (al eerdere succesvolle) lobby richting OC&W voortzetten, om via hen ook de scholen een richtlijn te geven ter besteding van geoormerkt kunst- en cultuurgeld van dit jaar.

Veel sterkte gewenst de komende periode.

Hartelijke groet,

Vereniging Jeugd Impresariaten

STT-produkties – Annemiek Zwieringa
Theaterbureau Het Verteltheater – Ernst Weerstra
Impresariaat Uit de Kunst – Jeroen Jesse
Buro Bannink – Karin Bannink
Theaterbureau Frijns – Dionne Frijns

Mede namens
STIP Theaterproducties – Peter van der Hoop
Theaterbureau Frontaal – Mirjam Nebbeling
De Stilte – Jan Baanstra Theater in School – Femme Hammer
Van Engelenburg Theaterproducties – Henrike van Engelenburg